Hukuk « YURT Sendikaları Konfederasyonu

izmir escort

Hukuk « YURT Sendikaları Konfederasyonu

22 Eylül 2021 - 03:03


Hukuk

Emsal Mahkeme Kararları

Kılık Kıyafet yönetmeliğine karşı sakal ve kravat takmama cezasına Mahkemeden İptal Kararı

Kılık Kıyafet Yönetmeliği’ne aykırı olarak, işyerine sakal tıraşı olmadan ve kravatsız olarak gelmesi ile başlatılan soruşturma sonucunda 657 sayılı Kanun’un 125. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendinin (g) alt bendinde yer verilen “belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak” fiilini işlediği gerekçesiyle kurum tarafından 10.10.2019 tarih ve 22730 sayılı işlemle uyarma cezası ile cezalandırıldı. Sendika tarafından alınan sivil itaatsizlik kararına uygun olarak hareket ettiği, sendikal hakkını kullandığını” belirterek cezanın iptalini istedi.

İstanbul 10. İdare Mahkemesi aşağıda belirtilen gerekçe ile ceza kararını iptal etti.

Olayda, dosyadaki bilgi ve belgelerin bir arada değerlendirilmesinden, davacının 06.08.2019-19.09.2019 tarihlerinde Kılık Kıyafet Yönetmeliği’ne aykırı olarak işyerine gelmesinin tutanakla tespit edildiği, 27.09.2019 tarihinde alınan ifadesinde de, davacının üyesi olduğu sendikanın almış olduğu karar gereğince işyerine sakal tıraşı olmadan ve kravatsız olarak geldiğini kabul ettiği, davacının üyesi olduğu Sendikanın “Serbest Kıyafet Eylemi” kapsamında  “kılık kıyafet serbestîsi hedefiyle sivil itaatsizlik” eylemi yapılmasına karar verildiği; davacının üyesi bulunduğu sendikanın aldığı karar uyarınca gerçekleşen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranma eyleminin, sendikal faaliyet kapsamında bir fiil olarak kabul edilmesi gerektiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle dava konusu işlemin iptaline istinaf yolu açık olmak üzere oybirliği ile 16.03.2020 tarihinde karar verilmiştir.

 

Korunma ve bakım altında yetişen ve reşit olarak ayrılan ve ayrılmayan kişilerin 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinden faydalandırılarak kamu kurumlarında istihdam edilmelerine ilişkin iş ve işlemler için Emsal mahkeme kararları.

ESKİŞEHİR 1. İDARE MAHKEMESİNİN KARAR NO : 2017-306

AFYONKARAHİSAR AİLE MAKEMESİ KARAR NO : 2011/251

ANKARA 16. İDARE MAHKEMESİ KARAR NO : 2007-1417

DİYARBAKIR 2. İDARE MAHKEMESİNİN KARAR NO : 2015-1207

 DANIŞTAY-12.-DAİRE-KARAR NO : 2015-2270


porn izle porno sikiş seks porno